16.03.2010 „W harmonii ze sobą i światem”

Temat zajęć: Litera K, k – ćwiczenia słuchowo-ruchowo-wzrokowe. Uzupełnianie kart pracy. Pisanka wielkanocna z motywem kurczątka. Jedno z wykonywanych zadań to: „Pisanka wielkanocna z motywem kurczątka”. Dzieci odrysowywały pisankę i elementy kurczątka od szablonu, wycinały je. Elementy kurczątka łączyły w całość i naklejały na pisankę.
Cel zadania:
·
         rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych;
·
         usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej;
·
         rozwijanie sprawności manualnej.

 

   

 mgr Renata Mikul